Fijner, sneller en efficiënter
A million Times 288 van Humans since 1982, kinetische installatie, 3440 x 1800 x 50 mm, aluminium en elektronische componenten, fotografie: Tim Meier, 2013. De kinetische installatie bestaat uit 288 klokken, die individueel aangedreven worden en verschillende patronen, tekeningen, teksten en cijfers verbeelden.


Drie methoden om meer uit
het wachten te halen


Door Siba Sahabi 


Een Nederlandse burger wacht gemiddeld 15.000 uur (1,7 jaar) in zijn leven. In de rij bij de kassa, aan de telefoon bij een informatienummer, op de luchthaven, in de wachtkamer van een ziekenhuis. De zogenaamde ‘wachtrijtheorie’ bestudeert deze situaties met als doel het wachten aangenamer te maken.

Welke service kan een ziekenhuis in een wachtkamer bieden naast het praktisch faciliteren van wachten? De tijd die de patiënt in een wachtkamer doorbrengt, lijkt maar een klein deel uit te maken van haar of zijn algemene ervaring in het ziekenhuis en van de behandeling. Toch heeft de subjectieve wachtervaring een groot effect op het emotionele welzijn van de patiënt. Hieronder staan enkele methodes die onzekerheid en ‘psychologische’ wachttijd van patiënten verkleinen:


Enquêtes en formulieren om gesprekken met de arts voor te bereiden
Verschillende ziekenhuizen laten hun patiënten in de wachtkamer eenvoudige vragenlijsten over hun lichamelijke en geestelijke gezondheidsstatus invullen. Sommige patiënten vinden het juist prettig om lastige of gevoelige vragen eerst op papier te beantwoorden alvorens ze een vis-á-vis-gesprek met de arts hebben. Het helpt de patient om zijn of haar klachten te verwoorden en het helpt de arts om het gesprek voor te bereiden.


Informatie over wat de patiënt te wachten staat
Veel patiënten willen meer weten over hun ziektebeeld, het diagnostisch onderzoek en/of behandelingen, maar hebben moeite met het zoeken naar geschikte informatiebronnen. Met behulp van brochures, ziekenhuiskranten en digitale media bieden ziekenhuizen hun patiënten informatie over diverse medische thema’s aan. (Educatieve posters kunnen door patiënten als confronterend en onprettig ervaren worden.)


Wachtkamermanagers die patiënten helpen hun weg te vinden
Sommige ziekenhuiszen zetten zogenoemde ‘wachtkamermanagers’ in. Deze medewerkers begeleiden de wachtende patiënten bij het uitzoeken van de juiste brochures en het invullen van enquêtes, en zij fungeren als aanspreekpartners voor diverse vragen en opmerkingen.A million Times 288 van Humans since 1982, fotografie: Tim Meier


Deze drie methodes en diensten houden de patiënt bezig tijdens het wachten op de arts, waardoor de tijd sneller en prettiger verstrijkt. Verder kunnen deze methodes negatieve gevoelens verkleinen die sommige patiënten in wachtkamers ervaren, zoals machteloosheid en passiviteit. Ten slotte ondersteunen de methodes de communicatie tussen patiënt en arts.