IntroductieMoirai, fotografie: Arjan Benning, art direction: Siba Sahabi
MoiraiPatiënten in het ziekenhuis hebben - ondanks goede zorg - moeite met het wachten op medische uitslagen, operaties en het genezingsproces. Gevoelens van onzekerheid, passiviteit en machteloosheid horen onlosmakelijk bij een ziekenhuisverblijf. Samen met patiënten, ziekenhuismedewerkers en sociaalwetenschappers wilde ik onderzoeken hoe je de wachtervaring van patiënten kunt verbeteren. Ik zocht naar antwoorden op vragen als:

Hoe nemen we tijd waar? Verandert deze waarneming in een omgeving zoals een ziekenhuis? Hoe kunnen wij de wachtervaring van patiënten en bezoekers verbeteren? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen wanneer je je ruimte met andere patiënten deelt?De website toont het resultaat van mijn onderzoek. Door het erbij betrekken van diverse disciplines zoals filosofie, psychologie, kunst, toneel, architectuur en design wordt de relatie tussen tijd en ziekenhuizen in een brede context geplaatst.Ik heb het project naar de Moirai genoemd: drie schikgodinnen uit de Griekse mythologie die tezamen het levenslot van de mens bepalen. (Moira is een Oudgrieks begrip dat zoiets als lot of deelneming betekent.)

De drie Moirai – Klotho, Lachesis en Atropos – vertegenwoordigen de drie cycli van het leven: geboorte, leven en dood. De tijd wordt in deze Griekse mythe door een draad gesymboliseerd: Klotho spint de draad, Lachesis meet hem en Atropos snijdt de levensdraad door. Met dit project wil ik het lot van de wachtende patiënt op een positieve manier beïnvloeden. 

Alle tekst is zowel naar het Engels als naar het Arabisch vertaald. Engels is de meest gesproken taal onder buitenlanders en immigranten in ons land. Arabisch wordt gesproken door een kwetsbare groep van onze samenleving, namelijk statushouders en vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Door de website drietalig aan te bieden hoop ik inclusiviteit te stimuleren.

Siba Sahabi - hoofdredacteur


Dankwoord

Het project Moirai werdt mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Mijn speciale dank gaat aan psycholoog en schrijver Marcelino Lopez, die het project Moirai van begin tot einde heeft begeleid en een paar artikelen heeft geschreven. Zijn feedback was heel waardevol en bepalend voor het proces.

Grafisch ontwerper Thijs Verbeek en documentairemaker Chris Rijksen wil ik voor hun creativiteit, expertise en inzet bedanken. Zij hebben alle onderzoeksresultaten in vorm, beeld, tekst en geluid gevat met een tijdschrift en de podcast-serie genaamd De Wachtruimte.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Amsterdam UMC – Locatie AMC en architectuurhistoricus Cor Wagenaar wil ik danken voor hun inhoudelijke bijdragen.

Leston Buell en Ahmed Gad hebben alle teksten vakkundig naar het Engels en Arabisch vertaald.

Verder wil ik deze tekstschrijvers, geïnterviewden en kunstenaars van harte bedankten voor hun waardevolle en inspirerende bijdragen: fotograaf Arjan Benning, ontwerpstudio AtelierNL, kunstenaar Christiaan Bastiaans, letterontwerper Lara Captan, kunstenares Ellie Davies, filosoof Laurens Landeweerd, theathergezelschap Druid, ontwerper Sanne van de Goor, ontwerpstudio Humans sinds 1982, fotograaf Myoung Ho Lee en Yossi Milo Gallery, fotograaf Anna Orłowska, letterontwerper Kristyan Sarkis, illustrator Joost Stokhof,  journalist Anita Twaalfhoven en ontwerper Nel Verbeke.

Tenslotte ben ik de volgende patiënten en ziekenhuismedewerkers ontzettend dankbaar voor het delen van hun persoonlijke verhalen en ervaringen: Eva, Kristel, Cor-Jan, Edmee, Pieter en Erwin.


Mark